RODO


Klauzula informacyjna - pomoc społeczna, wspieranie rodzin i piecza zastępcza

2019-05-04

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy społecznej w Poniecu w zakresie pomocy społecznej, wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - pomoc społeczna, wspieranie rodzin i piecza zastępcza"


Klauzula informacyjna - dodatki mieszkaniowe

2019-05-04

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu
w zakresie dodatku mieszkaniowego

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - dodatki mieszkaniowe"


Klauzula informacyjna - dodatki energetyczne

2019-05-04

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu
w zakresie dodatku energetycznego

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - dodatki energetyczne"


Klauzula informacyjna - asystent rodziny

2019-05-04

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej
oraz wsparcia kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - asystent rodziny"


Klauzula informacyjna - SR FA SW DS ZZ

2019-05-04

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów, świadczeń wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń „Dobry start” oraz świadczenia jednorazowego przysługującego na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - SR FA SW DS ZZ"


Klauzula informacyjna - dłużnicy alimentacyjni

2019-05-04

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie prowadzenia postępowań wobec dłużników alimentacyjnych

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - dłużnicy alimentacyjni"


Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy

2019-05-04

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji prowadzonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna - kandydaci do pracy"


Klauzula informacyjna KDR

2019-03-06

Informacja dotycząca ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w zakresie Karty Dużej Rodziny

czytaj całość publikacji "Klauzula informacyjna KDR"


Klauzula informacyjna - ogólna

2018-05-30

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu jest Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Poniecu, ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec, tel. 655731318, e-mail: opsponiec@o2.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: tel. 607 753 475, e-mail: daneosobowe24h@wp.pl.
3. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości wykonania przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ustawowych zadań publicznych oraz realizacji umów.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy publiczne lub podmioty działające w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
5. Posiada Pani/Pan prawo do:
- uzyskania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych (chyba, że przepisy RODO będą stanowiły inaczej);
- wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
6. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa.


przejdź do góry...

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. ul. Krobska 45a, 64-125 Poniec tel./faks: (65)573-13-18

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji