ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka.......

Bon energetyczny

2024-07-01
Bon energetyczny

Wnioski o jednorazową wypłatę bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia 2024 r. do 30 września 2024 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu, gdzie będzie można również pobrać druk wniosku. Bon ...

Czytaj całość: "Bon energetyczny"

Ikonka.......

Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe - przypomnienie

2024-06-20

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przypomina, że wnioski o refundację podatku VAT należy składać oddzielnie za 2023 r. oraz za 2024 r. Wniosek o refundację podatku VAT można złożyć po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego za ogrzewanie w okresie od 01 stycznia 2023 r. - 30 czerwca 2024 r. W jaki sposób złożyć wniosek: - osobiście w siedzibie ...

Czytaj całość: "Refundacja podatku Vat za dostarczone paliwa gazowe - przypomnienie"

Ikonka.......

Teleopieka w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024

2024-06-13
Plakat

.

Czytaj całość: "Teleopieka w ramach programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na rok 2024"

Ikonka.......

Korpus Wsparcia Seniora 2024

2024-05-27
plakat

Gmina Poniec otrzymała dofinansowanie na realizację Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, który jest finansowany ze środków budżetu państwa. Celem programu jest zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej. Bezpośrednim realizatorem Programu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. Program obejmuje ...

Czytaj całość: "Korpus Wsparcia Seniora 2024"

Ikonka.......

Dodatek osłonowy w 2024 r.

2024-04-22
Dodatek osłonowy w 2024 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przypomina, że tylko do 30 kwietnia 2024 r. można składać wnioski o dodatek osłonowy. Podstawowym warunkiem uzyskania dodatku osłonowego jest spełnienie kryterium dochodowego, które wynosi 2100 zł ...

Czytaj całość: "Dodatek osłonowy w 2024 r. "

Ikonka.......

Terminy wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.

2024-04-05

Wnioski złożone do 31-01-2024 r. - wypłata w dniu 05-04-2024 r. Wnioski złożone od 01-02-2024 r. do 21-02-2024 r. - wypłata w dniu 19-04-2024 r. Wnioski złożone od 22-02-2024 r. do 29-02-2024 r. - wypłata w dniu 26-04-2024 r. .

Czytaj całość: "Terminy wypłat dodatku osłonowego w 2024 r."

Ikonka.......

Życzenia

2024-03-28
Życzenia Wielkanocne

.

Czytaj całość: "Życzenia "

Ikonka.......

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024

2024-03-25
LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi: - ...

Czytaj całość: "Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2024"

Ikonka.......

Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego w ramach projektu pn.: „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”

2024-03-22

Szanowni Państwo W związku z realizacją programu regionalnego pn. „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski” finansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do skorzystania z możliwości wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego. Celem projektu jest zapewnienie szybkiego i bezpłatnego dostępu do sprzętu, który w danym momencie jest niezbędny do wsparcia potrzebujących ...

Czytaj całość: "Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego i pielęgnacyjnego w ramach projektu pn.: „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”"

Ikonka.......

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-03-01
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Czytaj całość: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Ikonka.......

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024

2024-02-29
Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Czytaj całość: "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024"

Ikonka.......

Ogłoszenie o naborze wniosków w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2024-02-29
LOGO

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu terytorialnego - edycja 2024, który adresowany jest do: osób ...

Czytaj całość: "Ogłoszenie o naborze wniosków w programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 "

Ikonka.......

REKRUTACJA DO USŁUG SPOŁECZNYCH​​​​​​​ w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”

2024-02-26

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przystąpił do realizacji projektu „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Europejskiego dla Wielkopolski 2021-2027 w ramach Osi priorytetowej 6: Fundusze europejskie dla Wielkopolski o silniejszym wymiarze społecznym (EFS+), Działanie 6.13. Usługi społeczne i zdrowotne. Celem ...

Czytaj całość: "REKRUTACJA DO USŁUG SPOŁECZNYCH​​​​​​​ w ramach realizowanego projektu „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”"

Ikonka.......

Gmina Poniec/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Poniecu rozpoczęła realizację projektu pn. „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”

2024-02-12

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: Utworzenie mieszkania wspomaganego dla 1 osoby w Poniecu, w mieszkaniu należącym do Gminy. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w mieszkaniu wspomaganym – m.in. rehabilitacja, wsparcie psychologa, treningi umiejętności społecznych i higieny i in. Adaptacja mieszkania wspomaganego. Specjalistyczne usługi ...

Czytaj całość: "Gmina Poniec/ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Poniecu rozpoczęła realizację projektu pn. „Razem możemy więcej – program rozwoju usług społecznych w Gminie Poniec”"

Ikonka.......

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego

2024-01-22

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż jest dostępny druk wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.  UWAGA!!! Ponadto przypominamy, iż pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, jako instytucji obsługującej ww. zadanie służą pomocą przy wypełnianiu wniosków.  .

Czytaj całość: "Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego"

Ikonka.......

Refundacja podatku VAT za gaz w 2024 r. - wydłużony termin składania wniosków

2024-01-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje, iż  o przyznanie refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe do gospodarstw, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi, można się ubiegać po otrzymaniu, a następnie opłaceniu faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliwa gazowego do gospodarstw domowych, również ...

Czytaj całość: "Refundacja podatku VAT za gaz w 2024 r. - wydłużony termin składania wniosków "

Ikonka.......

Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027

2024-01-05

W grudniu 2022 r. Komisja Europejska wydała decyzję zatwierdzającą Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (dalej FEPŻ) jest to bezpośredni następca Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2022 (POPŻ). Program FEPŻ podobnie jak POPŻ opiera się na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek oraz umożliwieniu im udziału w bezpłatnych warsztatach ...

Czytaj całość: "Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027"

Ikonka.......

Świadczenie wspierające i świadczenie pielęgnacyjne

2024-01-05
1

Obowiązujące od 1 stycznia 2024 r., regulacje wykluczają prawo opiekuna osoby niepełnosprawnej do pobierania świadczenia opiekuńczego (tj. świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) w tym samym czasie, ...

Czytaj całość: "Świadczenie wspierające i świadczenie pielęgnacyjne "

Ikonka.......

Dodatek osłonowy w 2024 r.

2024-01-03
Dodatek osłonowy w 2024 r.

Od stycznia 2024 r. będzie można ubiegać się o wypłatę dodatku osłonowego. Zadanie to będzie realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu. Obecnie oczekujemy na opublikowanie wzoru wniosku w Dzienniku Ustaw. W związku z powyższym ...

Czytaj całość: "Dodatek osłonowy w 2024 r. "

Ikonka.......

Życzenia

2023-12-21
życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia najserdeczniejsze życzenia, zdrowych pogodnych i pełnych radości świąt spędzonych w gronie najbliższych. Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2024, spełnienia marzeń oraz ...

Czytaj całość: "Życzenia "

Ikonka.......

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

2023-11-06

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuję, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków na realizację programu: „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi do ukończenia 16. ...

Czytaj całość: "Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024"

Ikonka.......

IV Ponieckie Dni Seniora

2023-09-25
IV Ponieckie Dni Seniora

.

Czytaj całość: "IV Ponieckie Dni Seniora"

Ikonka.......

Usług opieki wytchnieniowej oraz usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej

2023-08-30
OW

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu przypomina o możliwości skorzystania z usług opieki wytchnieniowej oraz usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. .

Czytaj całość: "Usług opieki wytchnieniowej oraz usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej"

Ikonka.......

Ogłoszenie - Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024

2023-08-21

Wzorem lat ubiegłych uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a także wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych ...

Czytaj całość: "Ogłoszenie - Nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2023/2024"

Ikonka.......

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024

2023-08-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuję, że rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych ...

Czytaj całość: "Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2024"

Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

ul. Krobska 45a
64-125 Poniec
tel./faks: (65)573-13-18
e-mail: poniec@opsinfo.pl

Link do platformy epuapLink do bipPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO