Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Powrót

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Data publikacji: 2021-12-21

Zgodnie z art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U z 2019 r. poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający, tj. Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu informuje o:

WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w części XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wybrana została oferta nr 3 złożona przez:

Medis24 Sp. z o.o. ul. Wronia 45/U2; 00-870 Warszawa

z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości 179.550,00 zł brutto.

Zamawiający przedstawia poniżej punktację przyznaną złożonym ofertom w każdym kryterium ofert oraz punktację:

Nr oferty
Nazwa i adres wykonawcy
Cena oferty
[w zł brutto]
Obliczenia dla kryterium I
wskaźnik ceny
Liczba punktów uzyskana w kryterium I
-
wskaźnik ceny
[wyrażone w punktach]
Obliczenia dla kryterium II
-
wskaźnik wynagrodzenia
Liczba punktów uzyskana w kryterium II
wskaźnik wynagrodzenia
[wyrażone
w punktach]
Razem
[wyrażone
w punktach]
1.
UNIFUND SP. Z O.O.
ul. Młyńska 9/1,
31-469 Kraków
207.900,00
(28,50/33,00)
x100%x70%
60,45
(20,00/20,00)
x100%x30%
30,00
90,45
2.
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA „ARKA”
ul. Kolejowa 24,
63-800 Gostyń
201.600,00
(28,50/32,00)
x100%x70%
62,34
(19,70/20,00)
x100%x30%
29,55
91,89
3.
Medis24 Sp. z o.o.
ul. Wronia 45/U2,
00-870 Warszawa
179.550,00
(28,50/28,50)
x100%x70%
70,00
(20,00/20,00)
x100%x30%
30,00
100,00

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty:

Oferta Wnioskodawcy - Medis24 Sp. z o.o., spełnia wszystkie warunki wymagane
przez Zamawiającego określone w SWZ i uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny określonych w części XIX Specyfikacji Warunków Zamówienia.

.

Załączniki:

  1. Informacja (plik pdf 520KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...