Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Powrót

Program „Opieka wytchnieniowa” edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w w/w programie.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2. osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 573) albo

orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnieniu czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej pod nr telefonu: 65 5731318 wew. 23

Załączniki:

1. Karta zgłoszeniowa Opieka wytchnieniowa
2. Karta pomiaru Opieka wytchnieniowa

.

LOGO

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (plik docx 17KB)
  2. Załącznik nr 2 (plik docx 21KB)
  3. Załącznik nr 3 (plik docx 12KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...