Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Powrót

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2022, który adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności: o stopniu znacznym lub o stopniu umiarkowanym, lub traktowane na równi do wymienionych zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

1. wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia
i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);

2. zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;

3. załatwianiu spraw urzędowych;

4. nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;

5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

6. wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu pod nr telefonu: 65 5731318 wew. 23.

Załączniki:

1. Zakres czynności - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
2. Karta zgłoszenia Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej
3. Klauzula informacyjna RODO w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

.

LOGO

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 (plik docx 14KB)
  2. Załącznik nr 2 (plik docx 23KB)
  3. Załącznik nr 3 (plik docx 12KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...