Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Powrót

Zapytanie ofertowe nr OPS.252.3.2022 - Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Data publikacji: 2022-03-21

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn. Świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej na rzecz osób niepełnosprawnych, będących mieszkańcami Miasta i Gminy Poniec, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022.

.

Załączniki:

  1. Załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (plik docx 173KB)
  2. Załącznik nr 2 - WYKAZ OSÓB (plik docx 171KB)
  3. Załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU KLAUZUL SPOŁECZNYCH (plik doc 188KB)
  4. Załącznik nr 4 - WYKAZ DOŚWIADCZENIA (plik doc 190KB)
  5. Załącznik nr 5 - OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKU DOTYCZĄCEGO UBEZPIECZENIA (plik doc 188KB)
  6. Załącznik nr 6 - PROJEKT UMOWY AOON (plik doc 272KB)
  7. Załącznik nr 7 - KLAUZULA INFORMACYJNA (plik doc 192KB)
  8. ZAPYTANIE OFERTOWE (plik docx 182KB)
  9. Informacja o wyborze (plik pdf 79KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...