Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu

Powrót

Pomoc Żywnościowa POPŻ

Data publikacji: 2022-04-08

Ośrodek Pomocy Społecznej w Poniecu kwalifikuje rodziny i osoby do otrzymywania żywności z PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021, który jest realizowany do 2022 roku.

Pomoc w formie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym zgodnie z wytycznymi Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dla Instytucji Pośredniczącej i beneficjentów  mogą otrzymywać osoby/ rodziny których miesięczny dochód netto nie przekracza 220 % odpowiedniego kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.:

1.320,00 zł na osobę w rodzinie (600,00 zł x 220%)

1.707,20 zł dochód dla osoby samotnej (776,00 zł x 220%)

Osoby, które są zainteresowane otrzymywaniem żywności z PO PŻ mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu w celu sprawdzenia sytuacji dochodowej i ewentualnego zakwalifikowania do otrzymywania powyższej pomocy.

Osoby zainteresowane muszą wypełnić oświadczenie o dochodzie swojej rodziny netto za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia oświadczenia.

UWAGA!
Osoby, które korzystały we wcześniejszych latach z w/w pomocy, również są zobowiązane do ponownego przeliczenia dochodu i zakwalifikowania do Programu.

Stosowne oświadczenia i skierowania można odebrać w siedzibie Ośrodku Pomocy Społecznej w Poniecu lub z pośrednictwem strony:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021a

Żywność należy odbierać we własnym zakresie pod adresem:

Stowarzyszenie Leszczyński Bank Żywności, plac Jana Metziga 17, 64-100 Leszno

od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-18:00, w soboty w godzinach 8:00-12:00

 

.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...